Når fysikken styrer de biologiske processer – med nitrifikation i biofiltre som eksempel

Biologiske processers hastighed (aktivitet) bestemmes af en lang række fysiske, kemiske og biologiske faktorer. Intuitivt tænker nok mange, at de biologiske faktorer er afgørende. Imidlertid viser virkeligheden, at det ofte er de fysiske faktorer, der styrer den biologiske aktivitet. I denne artikel gennemgås eksempler på, hvordan en fysisk
faktor som vandhastigheden i væsentlig grad kan styre nitrifikationshastigheden i biofiltre.

Forfattere: Erik Arvin, Laure Lopato, Lars-Flemming Pedersen, Jonas Prehn & Philip J. Binning

LinkedIn