Erik Arvin

Rent ubehandlet drikkevand – kan vi bevare drømmen?

Vi drømmer om at drikke rent ubehandlet grundvand, et sundt naturprodukt uden menneskelig indgriben. Men kan drømmen opretholdes i vores komplicerede samfund, hvor alt skal være effektivt, og hvor der ikke må være kalkpletter på glasset? Jeg har arbejdet for rent drikkevand i mere end 30 år. Det har mødt modstand, og der er stadig […]

Rent ubehandlet drikkevand – kan vi bevare drømmen? Read More »

Når fysikken styrer de biologiske processer – med nitrifikation i biofiltre som eksempel

Biologiske processers hastighed (aktivitet) bestemmes af en lang række fysiske, kemiske og biologiske faktorer. Intuitivt tænker nok mange, at de biologiske faktorer er afgørende. Imidlertid viser virkeligheden, at det ofte er de fysiske faktorer, der styrer den biologiske aktivitet. I denne artikel gennemgås eksempler på, hvordan en fysiskfaktor som vandhastigheden i væsentlig grad kan styre

Når fysikken styrer de biologiske processer – med nitrifikation i biofiltre som eksempel Read More »

Caries og drikkevandets kvalitet

Drikkevandskvaliteten har stor betydning for forekomsten af caries blandt 15 årige skolebørn, også selv om de bruger fluoridholdigt tandpasta. Ud over den kendte effekt af fluorid har vi vist, at calcium også har en væsentlig betydning. Begge ioner forebygger caries. Denne viden har væsentlig sundhedsmæssig betydning i forhold til en generel kvalitetsbedømmelse af drikkevandet samt

Caries og drikkevandets kvalitet Read More »