Oplandskonsulenter – et nyt vandforvaltningskoncept

I 2017 så et nyt vandforvaltningskoncept dagens lys. Med indførelse af oplandskonsulenter, er der lagt an til en vandforvaltningsmæssig nytænkning, som støtter op om strategien om en mere målrettet miljøindsats. Oplandskonsulenterne skal frem mod 2020 støtte op om den kollektive indsats med fokus på især minivådområder, men også indsatsen med etablering af vådområder og skovrejsning.

Forfattere: Simon Rosendahl Bjorholm & Flemming Gertz

LinkedIn