Benjamin Nielsen

Storskala-transplantation af ålegræs – metoder og perspektiver

SDU har igennem en årrække koordineret undersøgelser af den manglende genetablering af ålegræs i vores fjorde (REELGRASS) og arbejdet med udvikling af genetableringsmetoder på stor skala (NOVAGRASS). I 2017 begyndte SDU storskala-transplantationer af ålegræs, hvor formålet var at undersøge den tidslige udvikling i ålegræssets mange økosystemtjenester. Disse er fulgt samtidig med skudtæthederne i de nyanlagte

Storskala-transplantation af ålegræs – metoder og perspektiver Read More »

Giver mindre kvælstof renere vand i søer og fjorde

Vandplanernes mål om at mindske kvælstofudledning af hensyn til kystvandene bygger på et paradigme, det vil sige en vedtagen arbejdsmodel, der ikke er ført videnskabeligt bevis for. Landbruget har altid undret sig over, at mindre kvælstof skulle give renere vandmiljø til havs, når samme strategi ikke virker i ferske vande. Her virker kun mindre fosfor.

Giver mindre kvælstof renere vand i søer og fjorde Read More »