Hvad sker, hvis vi slukker for ilten?

Iltning af bundvandet og mindre spildevand har givet renere vandmiljø i Furesø og Hald Sø. Men hvor meget skyldes iltning, og hvor meget kommer fra mindre spildevand? Det spørgsmål kan belyses med en massebalance model.

Forfattere: Benjamin Nielsen

LinkedIn