Vådområder og drænvirkemidler: Næringsstofeffekter

Danmark er et af de førende lande i verden med test og implementering af virkemidler, som skal reducere transporten af kvælstof (N) og fosfor (P) til vores søer og kystvande. I denne artikel præsenterer vi en opsamling af vores viden om N og P effekter fra de sidste 20 års gennemførte restaureringer af vådområder og retableringer af søer, samt de seneste års omfattende studier af seks nye drænvirkemidler.

Forfattere: Carl Christian Hoffmann, Dominik Zak, Brian Kronvang, Charlotte Kjærgaard, Mette Vodder Carstensen & Joachim Audet

LinkedIn