Joachim Audet

Hvorfor overvåge reetablerede vådområder?

Vådområder er naturens mest komplekse systemer. Virkemiddelseffekten på kvælstof er veldokumenteret, mens effekterne på fosforbalancen er knap så entydige. Artiklen sammenfatter den nuværende viden om vådområders effekter på fosforbalancen. Resultaterne demonstrerer at vi stadig ikke kan kvantificere og forudsige effekten af vådområder på fosfor. Overvågning af retablerede vådområder er derfor påkrævet og vi giver eksempler

Hvorfor overvåge reetablerede vådområder? Read More »