Kransnålalge-søer i København

Naturrestaurering med fiskemanipulering og høst af vandplanter har oligotrofieret Københavns indre søer, så kransnålalger nu vokser på bunden af søerne.

Forfattere: Benjamin Nielsen

LinkedIn