Fuglenes biodiversitet i nye danske søer

Over de sidste 30 år er mere end 50 søer blevet anlagt eller reetableret i Danmark. Men mangel på studier har gjort det meget svært at bedømme biodiversitetens udvikling i årene herefter. Ornitologers omfattende observationer indrapporteret til Dansk Ornitologisk Forening (DOFbasen.dk) benyttes her til at afsløre fuglenes udvikling i nye søer over 14 år og sammenligne artssammensætning i nye søer med naturlige søer. Artsrigdommen udvikler sig forskelligt over tid afhængig af fuglenes foretrukne føde og habitat

Forfattere: Mathias Juul Møller, Kaj SandJensen & Lars Båstrup-Spohr

Kategori: 2019

LinkedIn