Nr. 4

Udfordringen ballastvand og dens blinde passagerer

Skibe fungerer som globale transportmidler for invasive arter med konsekvenser som ødelagte økosystemer, store økonomiske tab og udbrud af sygdomme. Internationale regler for at stoppe spredningen af invasive arter indebærer krav om rensning af ballastvandet, men disse regler er endnu ikke trådt i kraft. Tilsvarende krav til skibe, der anløber havne i USA, er vedtaget […]

Udfordringen ballastvand og dens blinde passagerer Read More »

Elletræet: Mangelfuld viden eller uvidenhed

Netop nu debatterer vi i Vandløbsforum, hvilke virkemidler, der skal forbedre vore vandløb. Med elletræerne som eksempel fortælles her, at ”manglende viden” er en dårlig undskyldning for forsinke de nødvendige handlinger. Vi behøver ikke at opfinde den dybe tallerken en gang til. Der er viden og erfaringer nok at støtte sig til, bådeherhjemme og udenlands.

Elletræet: Mangelfuld viden eller uvidenhed Read More »

Oplandets effekt på recipientkvaliteten

I forbindelse med implementeringen af Vandplanerne er der udpeget en række indsatsområder bl.a. regnbetingede udløb. Men der er aldrig gennemført en større sammenhængende kortlægning af deres betydning for recipientkvaliteten i Danmark. Med GIS som et effektivt værktøj har vi undersøgt oplandstypens betydning for recipientkvaliteten i Aabenraa Kommune, herunder regnbetingede udløb. Forfattere: Martin H. Madsen, Sara

Oplandets effekt på recipientkvaliteten Read More »

Vadehavets trækfugle – hvad viser 30 års overvågning

For- og efterår kan man opleve enorme mængder af fugle passere over Danmark på vej til deres yngleområder eller vinterkvarterer. Men ingen steder i landet kan man se så mange vandfugle som i landets sydvestlige hjørne. Trækfuglene i Vadehavet er nu blevet overvåget gennem 30 år, og her bringes de vigtigste resultater sammen med en

Vadehavets trækfugle – hvad viser 30 års overvågning Read More »