Hvad koster reduktion af N-tabet med yderligere 10.000 tons?

En målretning af indsatsen mod arealer med lav kvælstoftilbageholdelse (retention) reducerer omkostningerne med ca. 15% på nationalt niveau, men i nogle oplande er gevinsten helt op til 40%.

Forfattere: Brian H. Jacobsen

LinkedIn