Udfordringen ballastvand og dens blinde passagerer

Skibe fungerer som globale transportmidler for invasive arter med konsekvenser som ødelagte økosystemer, store økonomiske tab og udbrud af sygdomme. Internationale regler for at stoppe spredningen af invasive arter indebærer krav om rensning af ballastvandet, men disse regler er endnu ikke trådt i kraft. Tilsvarende krav til skibe, der anløber havne i USA, er vedtaget af de amerikanske myndigheder. DHI udfører test af teknologier til rensning af ballastvand og hjælper virksomheder til at opnå typegodkendelse.

Forfattere: Sandra Falkenberg Hansen & Torben Madsen

LinkedIn