De danske heder bliver mere våde

Debatten om ændringer af klimaet i Danmark har mest drejet sig om modeller og prognoser for fremtiden. Men ændringerne er allerede begyndt, og de berører også den “tørre” natur. Ved at analysere luftfotos fra perioden 1944 til i dag er det vist, at vanddækningen i tidvise søer på 7 større hedearealer i Jylland er mere end fordoblet.
Samtidigt er den årlige nedbør er steget. Når prognoser lover en stadig stigning af nedbøren, vil de tidvise søer i fremtiden blive vanddækket en endnu større del af tiden

Forfattere: Hans Jørgen Degn

LinkedIn