Sandra Falkenberg Hansen

Udfordringen ballastvand og dens blinde passagerer

Skibe fungerer som globale transportmidler for invasive arter med konsekvenser som ødelagte økosystemer, store økonomiske tab og udbrud af sygdomme. Internationale regler for at stoppe spredningen af invasive arter indebærer krav om rensning af ballastvandet, men disse regler er endnu ikke trådt i kraft. Tilsvarende krav til skibe, der anløber havne i USA, er vedtaget […]

Udfordringen ballastvand og dens blinde passagerer Read More »

Habitatområde forurenes af miljøgift

Esrum Sø er en naturvidenskabelig perle, da søen er en af Danmarks og verdens mest velundersøgte søer med data helt tilbage fra 1800-tallet. Der er derfor store naturvidenskabelige interesser knyttet til den. Dertil er søen udpeget som habitatområde som led i implementeringen af EF-habitatdirektivet. Undersøgelser har vist, at Esrum Søs værdier trues af en gammel

Habitatområde forurenes af miljøgift Read More »