Storskala-transplantation af ålegræs – metoder og perspektiver

SDU har igennem en årrække koordineret undersøgelser af den manglende genetablering af ålegræs i vores fjorde (REELGRASS) og arbejdet med udvikling af genetableringsmetoder på stor skala (NOVAGRASS). I 2017 begyndte SDU storskala-transplantationer af ålegræs, hvor formålet var at undersøge den tidslige udvikling i ålegræssets mange økosystemtjenester. Disse er fulgt samtidig med skudtæthederne i de nyanlagte ålegræsbede, hvor der har været fokus på den vækstbaserede næringsstoftilbageholdelse i ålegræsbedene, samt udviklingen i fødekædestrukturer i dyresamfundet

Forfattere: Troels Lange, Nele Wendländer, Niels Svane, Rune Steinfurth, Benjamin Nielsen, Camilla Rasch, Erik Kristensen & Mogens R. Flindt

LinkedIn