Eutrofieringsindeks viser, om kvælstof eller fosfor begrænser algerne

Eutrofieringsindeks sætter tal på vandmiljøet, så man kan beregne, hvad tilførsel af næring betyder for tilstanden. Med indekset kan man bedømme, om det er kvælstof eller fosfor, der gør vandet grønnere.

Forfattere: Benjamin Nielsen

LinkedIn