Aalborgmetodens effekt på plante- og smådyrssamfund i vandløb

Når grødeskæring udføres regelmæssigt i vandløbene, påvirkes vandløbenes planter og smådyr. Grødeskæring kan udføres dels ved anvendelse af forskellige metoder og med forskellige hyppigheder. Det betyder også, at påvirkningen på de biologiske samfund i vandløbene kan være forskellig. I denne artikel sammenligner vi, hvordan
plante- og smådyrssamfund påvirkes i vandløb, der grødeskæres med Aalborgmetoden, med vandløb, der grødeskæres mere traditionelt i strømrende med båd eller le samt med vandløb, der ikke grødeskæres.

Forfattere: Lisbeth D. Henriksen, Helena Kallestrup, Anne S. Nielsen, Dagmar Kappel Andersen, Jes J. Rasmussen, Morten Lauge Pedersen, Tenna Riis & Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn