Temperaturdynamik i små søer – daglig lagdeling og opblanding

Der eksisterer hundrede tusinde søer mindre end 1 ha i Danmark og mange millioner alene i Nordeuropa. Sammenlignet med større søer er de sparsomt undersøgt, selv om miljøet er meget dynamisk og diversiteten af alger, planter og dyr er høj og rummer mange specielle arter. Det specielle fremmes blandt andet af vandtemperaturen, som varierer voldsomt over døgnet, over året og mod dybden. Faktisk modsvarer temperaturvariationen i et enkelt sommerdøgn i en lille sø, variationen fra forår til efterår i en stor sø. Udfordringen og mulighederne for organismerne er store.

Forfattere: Kenneth Thorø Martinsen, Mikkel René Andersen, Theis Kragh & Kaj Sand-Jensen

LinkedIn