Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord

Det er velkendt, at dyrkning af jord kan udlede ekstra kulstof til atmosfæren, men intensiv dyrkning mobiliserer også større mængder organisk bundet kulstof til vandløb, som giver øget næring til alger og bakterier i vandmiljøer. Nye studier tyder på, at dette opløste organiske kulstof er meget gammelt. Markpraksis og dræning er hovedårsagen til remobilisering og den kemiske sammensætning af det organisk materiale. Udvaskningen af organisk stof til vandløbene slider på jordens kulstoflager der har stor betydning for jordens kvalitet, ligesom det på længere sigt øger udledning af nitrogenforbindelser.

Forfattere: Thomas Hammershøy Alnor, Søren Munch Kristiansen, Daniel Graeber & Brian Kronvang

LinkedIn