Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande

Meget tyder på, at den nuværende strategi med ensidig fokus på kvælstofreduktion som middel til at nå de ønskede miljømål i danske farvande ikke er vejen frem, og at der også bør kigges i andre retninger. En ny forvaltningsstrategi bør udvikles i forbindelse med næste vandplan planperiode. Men er danske myndigheder klar til at
forlade et paradigme, som har sat dagsordenen i de sidste mange års forvaltning?

Forfattere: Flemming Gertz

LinkedIn