Om Vand & jord

Vand & Jord er et dansk fagtidsskrift med en lang tradition for formidling af forskningsresultater fra universiteter og professionshøjskoler, resultater opnået i projekter hos vand- og miljømyndigheder, rådgivere og andre private aktører indenfor vand, miljø, klima og natur.

Formålet med tidsskriftet er at:

  • Være en platform til deling af ny viden indenfor vand, miljø, klima og natur blandt fagprofessionelle.
  • Formidle resultater, som kan anvendes i undervisningen på uddannelsesinstitutioner og at skabe interesse for naturvidenskabelige problemstillinger
  • Bidrage til den brede naturvidenskabelige formidling af samfundsrelevante problemstillinger.

Tidsskriftet Vand & Jord ønsker at bidrage med at kombinere den direkte formidling af forskningsresultater og anvendt praksis fra fx rådgivning og forvaltning. I det seneste årti har Vand & Jord været mange vand- og miljøforskeres foretrukne formidlingsplatform, når afsluttede forskningsprojekter skulle formidles bredt på dansk.

Målgruppe

Fagtidsskriftet Vand & Jords henvender sig til alle med interesse i nye forsknings- og projektresultater indenfor vand, miljø, klima og natur. Målgruppen for bladet er kommunale, regionale og statslige myndigheder, rådgivere, virksomheder, interesseorganisationer, universiteter, professionshøjskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser samt den brede offentlighed.

Organisering

Udgivelsen af Vand & Jord drives af engagerede og ulønnede ildsjæle, som hver især til dagligt arbejder med miljø, vand og natur.

Bag redaktionen står en Redaktionskomite, som på halvårlige møder, drøfter aktuelle emner og mulige forfattere til artikler, som supplement til de artikler som umiddelbart indsendes til Redaktionen. Dette sikrer at vi altid har fingeren på pulsen.

sponsorer