Historien

Tidsskriftet Vand & Jord har efterhånden en lang historie bag sig.

Det hele begyndte med et møde i marts 1983, hvor en række bekendte fra forskellige institutioner og firmaer mødtes og overvejede at etablere et nyt, dansksproget miljøtidsskrift, som erstatning for det hedengangne ”Vand”.
Ideen var at tidsskriftet skulle være et dansksproget forum, der præsenterede ny viden på vandmiljø området i relativt korte og letlæste artikler.

Tidsskriftet skulle være uafhængigt af økonomiske og politiske interesser og det skulle drives af engagerede og ulønnede ildsjæle. Dette gælder stadig.

På et følgende i maj var kredsen af interesserede udvidet til at omfatte medarbejdere fra amter og kommuner, DTH (nu DTU), Københavns universitet, Miljøstyrelsen og dens laboratorier, rådgivere, en af statens forsøgsstationer, en milø- og levnedsmiddelkontrol enhed, en ingeniørhøjskole, Hedeselskabet og Hovedstadsrådet. En Redaktionskomite blev etableret, hvor repræsentanter fra disse institutioner medvirkede. 

Tidssskriftet kunne derved have antennerne ude i alle retninger og kunne opfange nye ideer og udviklinger, som kunne bringes som artikler i bladet. Der blev også etableret en lille Redaktion, som skulle drive det daglige og praktiske arbejde, bestående af bare tre personer.


Efter møder med andre fagtidsskrifter, for at undgå unødvendig overlap og interessekonfliker, fandt vi et forlag som ville udgive tidsskriftet og det første nummer af Vand & Miljø udkom i april 1984. Synspunktet var skrevet af daværende miljøminister Christian Christensen. Undervejs har vi været nød til at ændre navnet til Vand & Jord.


Vi har over årene set en stærk og vedholdende interesse for at bidrage med artikler og vi ved at Vand & Jord læses af mange flere end de abonnementer vi sælger. Vi har også haft den glæde, at artikler fra vores tidsskrift har været anvendt i forbindelse med eksamen i gymnasiet.


Vi kører nu med en økonomisk model, hvor Vand & Jord selv står med det økonomiske ansvar og har engageret et Forlag til at producere bladet. Vi har etableret en sponsormodel, som sikrer at vi kan udsende tidsskriftet til abonnenterne til en meget lav og fordelagtig pris. Senest har vi startet udgivelsen af en gratis elektronisk udgave, men man kan stadig abonnere og modtage en trykt udgave til kaffebordet.

sponsorer