Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis – ved Nuuk

I Grønland overvåges to oplande med det formål at vurdere eventuelle effekter af klimaændringer. Den ene station er lavarktisk og ligger syd for Nuuk i Kobbefjord. Det fulde prøvetagningsprogram blev startet i 2008 og omfatter både terrestriske og akvatiske elementer. Der foreligger nu resultater fra de første 3 år, og i denne artikel præsenteres og diskuteres resultaterne fra to overvågede søer.

Forfattere: Torben L. Lauridsen, Katrine Raundrup, Josephine Nymand & Erik Jeppesen

LinkedIn