Når havet kommer nedefra, Juelsminde

I fremtiden forventes stigende havniveau og flere kraftige storme. I Juelsminde, en lavtliggende kystby, sikrer man sig med diger imod direkte oversvømmelser fra havet. En sandet undergrund tillader dog passage under diget så havet kan få grundvandet til at stige og oversvømme byen nedefra. Artiklen præsenterer en undersøgelse af sammenhængen imellem havniveau og grundvandsstand.

Forfattere: Henriette Højmark Hansen, Ronja Cedergreen Forchhammer, Anna Bondo Medhus, Theis Raaschou Andersen & Søren Erbs Poulsen

LinkedIn