Hydraulisk radius eller modstandsradius?

Vandføringsevnen er et centralt punkt i diskussion om nye regulativer for de danske vandløb. Vandføringsevnen beregnes normalt ved hjælp af Manningformlen, som er en empirisk formel for strømningsmodstanden, og i Manningformlen indgår hydraulisk radius som mål for størrelsen af gennemstrømningstværsnittet. Imidlertid benytter vi ofte i Danmark det som betegnes modstandsradius som alternativ til hydraulisk radius, hvilket har den konsekvens, at Manningtallet i Manningformlen må reduceres med 10 – 15 % hvis
samme resultat skal opnås.

Forfattere: Torben Larsen & Lasse Mondberg Schwenger

LinkedIn