Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering

Den diffuse fosfortilførsel er i dag den største fosforkilde til de flestesøer og fjorde – og ofte for stor til, at der kan opnås en god miljømæssig tilstand. Hvis tilførslen skal reduceres, er det vigtigt at gøresig klart, på hvilken form og ad hvilke transportveje fosfor når fremtil vandløbene, så indsatsen kan målrettes. Hvis der …

Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering Læs mere »