Jordpuljen – en joker i udvaskningsberegninger

Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjorden beregnes med forskellige metoder. En række metoder baserer sig på opgørelser af tilførsler og fraførsler af kvælstof til marken – en balanceberegning. Når metoderne ikke altid giver samme resultat, ligger en stor del af forklaringen i de antagelser, der er gjort med hensyn til opbygning eller nedbrydning af en organisk kvælstofpulje i jorden – og betydningen for udvaskningen. Kan vi, set med en administrativ vinkel, beskrive disse ændringer i praksis – og i hvilket tidsperspektiv skal de ses?

Forfattere: LISBETH WIGGERS, METTE THORSEN & KARIN HVIDBJERG NILSSON

LinkedIn