Jordpuljen – en joker i udvaskningsberegninger

Udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjorden beregnes med forskellige metoder. En række metoder baserer sig på opgørelser af tilførsler og fraførsler af kvælstof til marken – en balanceberegning. Når metoderne ikke altid giver samme resultat, ligger en stor del af forklaringen i de antagelser, der er gjort med hensyn til opbygning eller nedbrydning af en organisk […]

Jordpuljen – en joker i udvaskningsberegninger Read More »