Udvikling og integration af iltsvindsmodeller

De danske farvande rammes hvert år af iltsvind. Udbredelsen og varigheden af årets iltsvind varierer imidlertid meget fra år til år. Iltsvindets omfang er blevet overvåget løbende gennem flere år, og i år 2004 blev en ny overvågningsmodel udviklet og afprøvet – en model, der tager udgangspunkt i DMUs tætte tilknytning til målinger samt DHIs dynamiske modeltilgang

Forfattere: ANDERS CHRISTIAN ERICHSEN, JACOB CARSTENSEN, JACOB V. TORNFELDT SØRENSEN, TONNY NIILONEN & LARS STORM

LinkedIn