Diffus fosforbelastning – transportveje og regulering

Den diffuse fosfortilførsel er i dag den største fosforkilde til de fleste søer og fjorde – og ofte for stor til, at der kan opnås en god miljømæssig tilstand. Hvis tilførslen skal reduceres, er det vigtigt at gøre sig klart, på hvilken form og ad hvilke transportveje fosfor når frem til vandløbene, så indsatsen kan målrettes. Hvis der ikke sker en regulering af den diffuse fosforbelastning, er der en risiko for, at den vil øges som følge af den fosforophobning, der i dag sker i dansk landbrugsjord.

Forfattere: LISBETH WIGGERS

LinkedIn