Fosfat i vandløb – betydning af oplandsfaktorer

Fosforbelastningen til søer og fjorde sker ikke kun i forbindelse med erosion og som partikelbundet fosfor. Den opløste fraktion udgør i mange vandløb den største del. Hvad er sammenhængen til f.eks. fosforoverskuddet i oplandet, til jordbundsforhold m.v.? En forståel­se af disse sammenhænge vil både kunne anvendes i relation til at beregne fosforbelastning fra umålte oplande og desuden være en ind­gang til at beskrive risikofaktorer for fosfortab til vandmiljøet.

Forfattere: Lisbeth Wiggers og Holger Nehmdahl

LinkedIn