Jørgen E. Olesen

Nyt om gammelt kvælstof

Hvordan var kvælstofudledningen fra landbruget for godt 100 år siden? Og hvorfor er det interessant nu? En ny rapport fra DCE, Aarhus Universitet gennemgår de vigtigste elementer, som kan have haft indflydelse på koncentrationen af kvælstof fra jord til fjord i Danmark omkring år 1900. Forfattere: Poul Nordemann Jensen, Brian Kronvang & Jørgen E. Olesen

Udfordringer og løsninger for dansk landbrug i en global sammenhæng

Dansk landbrug har over de seneste hundrede år udviklet sig til at blive et af verdens mest intensive og produktive. Dette har resulteret i en omfattende og detaljeret regulering af landbrugets miljøpåvirkning med negative følger for erhvervets indtjening. Den fortsatte stigning i efterspørgslen efter fødevarer af høj kvalitet på det globale marked giver gode afsætningsmuligheder, …

Udfordringer og løsninger for dansk landbrug i en global sammenhæng Læs mere »