Nordisk landbrug i en meget varmere verden

Klimaændringerne forventes i stort omfang at ændre betingelserne for naturressourcer og dermed for landbrug i Norden. Klimaændringerne skaber både nye risici og muligheder for nye produktionssystemer. I modsætning til andre steder på jordkloden vil selv kraftige klimaændringer kunne øge landbrugets produktionspotentiale i Norden.

Forfattere: Jørgen E. Olesen, John R. Porter, Manuel Montesino San Martin, Mohamed Jabloun, Isik Öztürk & Miroslav Trnka

LinkedIn