Scenarier for fremtidens arealanvendelse i Danmark

Landskabet har mange funktioner, hvoraf nogle vedrører produktion især i forhold til landbrug og andre vedrører andre tjenester, som økosystemerne kan levere. Den fremtidige arealanvendelse vil kunne lægge vægt på forskellige aspekter. I CRES er der udviklet fire forskellige scenarier for fremtidig arealanvendelse, og disse er eksemplificeret ved et opland opstrøms Kratholm i Odense Å.

Forfattere: Jørgen E. Olesen, Erik Jeppesen, John R. Porter, Christen Duus Børgesen, DennisTrolle, Jens Christian Refsgaard, Torben Sonnenborg,& Ida Bjørnholt Karlsson

LinkedIn