Skjern Enge – en våd ørkenvandring

Engene og moserne omkring Skjern Å udgør den største del af det samlede genoprettede naturareal i projektet. Engene er en nødvendig ramme for et naturligt vandløb, med tilladelse til at gå over sine bredder. Men engenes enorme udstrækning og det varierede landskab med tæt forbundne vandløb, enge, moser, heder, klitter, og strandenge har også været grundlag for et enestående plante- og dyreliv. I 2011 fik vi mulighed for at gentage undersøgelser af vegetationen i Skjern Enge efter genopretningen og resultatet er biologisk nedslående.

Forfattere: Rasmus Ejrnæs, Peter Wind, Bettina Nygaard, Rikke Reisner Hansen & Annette Baattrup-Pedersen

LinkedIn