Klimaændringers betydning for europæisk landbrug

For tredive år siden var klimaændringer stort set usynligt i den offentlige debat. Men forskningen var opmærksom på problemstillingen, og et internationalt og europæisk forskningssamarbejde har givet stor viden om konsekvenserne af klimaændringer for fødevareproduktion. Samtidig er der stigende fokus på hvordan landbruget kan producere klimavenligt.

Forfattere: Jørgen E. Olesen

LinkedIn