Sådan kan nye søer planlægges

Studierne af de nye søer har omfattet mange forhold. De har bidraget til en bedre forståelse, som har skabt et meget bedre grundlag for at planlægge og forudse kvaliteten af nye søer. Her følger nogle vigtige anbefalinger med hensyn til placering, fysisk design, vandkvalitetet og biodiversitet i nye søer. Formålet og udgangspunktet for etablering af nye søer varierer meget, og det påvirker naturligvis valgene.

Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Sara Egemose & Martin Søndergaard

LinkedIn