Vandplanternes artsrigdom og udbredelse i nye søer

Vandplanter spiller en vigtig rolle i søer. De bidrager både direkte til søernes biodiversitet og indirekte ved at skabe fødegrundlag og levesteder for smådyr, fisk og fugle. Derudover har vandplanter en række strukturerende effekter, der kan forbedre søernes vandkvalitet. Vi studerer her de fysiske og miljømæssige forhold, der påvirker udbredelsen og artsrigdommen af vandplanter i nye søer. Herved kan vi bidrage til at identificere den optimale fysiske udformning af nye søer.

Forfattere: Lars Båstrup-Spohr, Jonas Stage Sø, Kenneth Thorø Martinsen, Nathalie Brandt Zak, Emil Kristensen, Theis Kragh, Martin Søndergaard, Jens Borum & Kaj Sand-Jensen

LinkedIn