Nye søer og deres vandkvalitet

Hvordan er vandkvaliteten i de mange nye søer, som er blevet dannet de senere år? Her viser vi resultater fra 30 nye søer etableret i perioden 1987-2018. Næringsstofindholdet forventes at variere meget, da søerne er etableret med vidt forskellige formål og udgangspunkter, både hvad angår oplandstype, jordbund, afstrømning og fysisk design. Konklusionen er enkel: størst muligt udyrket opland og fjernelse af den næringsrige overfladejord giver den bedste vandkvalitet i nye søer.

Forfattere: Sara Egemose, Thor Kolath, Martin Søndergaard, Henning S. Jensen, Kasper Reitzel, Mathias J. Møller, Emil Kristensen & Jonas Stage Sø

LinkedIn