Miljøtilstanden i Lillebælt

Lillebælt er et komplekst og dynamisk vandområde med stor gennemstrømning af vand og næringsstoffer. I artiklen vil vi give en forståelse af udviklingen i miljøtilstanden siden 1980’erne, med henblik på at give en fundamental viden til brug for de lokale aktiviteter som pågår for at forbedre tilstande i området.

Forfattere: Tobias Berthel Bendixen, Morten Holtegaard Nielsen & Flemming Gertz

LinkedIn