Ændringer i dansk landbrugsjordskulstofindhold

Kulstoffets kredsløb, især CO2, spiller en stor rolle for klimaforandringer. Landbruget er en stor spiller når det kommer udledninger af klimagasser, og selv små ændringer i jordens kulstofpulje kan påvirke balancen i klimapåvirkningen. Men både de bagvedliggende mekanismer og metoderne til at opgøre størrelsen og ændringerne i jordens kulstofpulje er komplekse.

Forfattere: Laura Sofie Harbo, Lars Elsgaard & Jørgen E. Olesen

LinkedIn