Kviksølv langs Harboøre Tange

I 1980’erne blev der påvist en markant forurening af kystnære sedimenter og biota med kviksølv (Hg) i Nissum Bredning langs Harboøre Tange. Vi ønskede at undersøge kviksølvforureningen i dag – næsten 40 år senere. Vores hypotese var, at kviksølvkoncentrationerne i sedimentet og måske også biotaen mestendels var forblevet uændrede – men vi blev overraskede.

Forfattere: Poul Bjerregaard, Torben Grau Schmidt & Maria Merhøj Mose

LinkedIn