Screening af vandløbs fysiskemodificeringsgrad

Et vandløbs fysiske tilstand er en vigtig parameter til vurdering af nødvendige og mest effektive indsatser for at opnå god økologisk tilstand. På baggrund af frit tilgængelige data om vandløb er der udviklet en screeningmetode til at klassificere vandløb på en gradient i forhold til graden af fysisk modificering. Samtidig er der udviklet en ny metode til at beregne, om vandløbene er kanaliserede.

Forfattere: Jane Rosenstand Laugesen, Simon Reuss Rahbek & Esben Astrup Kristensen

LinkedIn