Grundvand og søer

Grundvandsbidraget til søer bliver kun i sjældne tilfælde bestemt direkte. Dette til trods for at grundvandsandelen til søer kan have stor betydning for både vand- og stofbalancen i søerne (kulstof, kvælstof, fosfor) og dermed for søernes økologiske tilstand. I forbindelse med CLEAR projektet er der udviklet en værktøjskasse af metoder der kan bruges til bestemmelse af grundvandsbidraget til søer.

Forfattere: Bertel Nilsson, Peter Engesgaard, Jacob B. Kidmose & Jolanta Kazmierczak

LinkedIn