Peter Engesgaard

Retention af nitrat i ådalsmagasiner

Fjernelsen af nitrat i et ådalsmagasin afhænger af fordelingen af tre parametre i ådalsmagasinet: reduktionskapacitet, nedbrydningsrate, og vandets opholdstid. Er der sammenhæng mellem naturskønhed og effektiv nitratfjernelse? Kan effektiv nitratfjernelse ses? Forfattere: Søren Jessen, Mads Steiness, Sofie Gyritia Weitzmann van’t Veen, Tue Kofod & Peter Engesgaard

Retention af nitrat i ådalsmagasiner Read More »

Modellering af vandstrømning i lavbundsområder

Lokale strømningsveje i lavbundsarealer har betydning for hvor meget nitrat der potentielt kan omsættes i disse, men hvordan kan vi inkludere dette i oplandsskalamodeller, der sjældent indeholder detaljerede lokale beskrivelser af lavbundsarealer? Forfattere: Peter Engesgaard, Rasmus Jes Petersen, Ida Karlsson, Ida M.V. Christiansen, Charlotte Kjærgaard & Anker L. Højberg

Modellering af vandstrømning i lavbundsområder Read More »

Udfordringer ved målrettet regulering af kvælstof – og hvordan projektet TReNDS vil bidrage til en løsning

Målrettet regulering til reduktion af kvælstoftab fra dyrkede arealer vil være langt mere omkostningseffektiv end en ensartet regulering. Det kræver dog en detaljeret viden om transport og omsætning af kvælstof på lille skala. Gennem detaljerede feltstudier og modellering vil forskningsprojektet TReNDS bidrage med ny viden, metoder og teknikker, der vil understøtte en målrettet regulering. Forfattere:

Udfordringer ved målrettet regulering af kvælstof – og hvordan projektet TReNDS vil bidrage til en løsning Read More »

Grundvand og søer

Grundvandsbidraget til søer bliver kun i sjældne tilfælde bestemt direkte. Dette til trods for at grundvandsandelen til søer kan have stor betydning for både vand- og stofbalancen i søerne (kulstof, kvælstof, fosfor) og dermed for søernes økologiske tilstand. I forbindelse med CLEAR projektet er der udviklet en værktøjskasse af metoder der kan bruges til bestemmelse

Grundvand og søer Read More »