Forunderlige historier: Den mæandrerende vej mod gode vandløb

Forberedelserne til den ikke mere så nye vandløbslov begyndte for snart et halvt århundrede siden. 30 år efter den trådte i kraft kunne Natur- og landbrugskommissionen konkludere, at den dårlige udvikling i vandløbene er vendt, og det skal fortsætte. Artiklen er historier, ikke historien, om lovens start og første ti år, og et par eftertanker. Historier om et inspirerende samarbejde og fællesskab, forankret hos de lokale vandløbsmyndigheder og Miljøstyrelsen. Den pionergerning fortjener ikke at ende i historieløshedens mørke. En mere udførlig historie fra lovens første tiår findes i /1/ og i utallige artikler i V&J og dens forgænger Vand&Miljø

Forfattere: Bent Lauge Madsen

LinkedIn