Sand-capping – et nyt marint virkemiddel

Bunden i mange af vores fjorde er efter mange års næringsstofberigelse blevet dækket af mudder. Ålegræs kan derfor ikke længere få rodfæste, og fjordbunden ophvirvles så hyppigt, at de forringede lysforhold hindrer opnåelse af en god miljøtilstand. SDU fik i 2016 ansvaret for at teste det marine virkemiddel sand-capping, som potentielt kan forbedre både lysklimaet og ålegræssets forankringskapacitet.

Forfattere: Mogens R. Flindt, Troels Lange, Nicolaj Aaskoven, Nele Wendländer, Rune Steinfurth, Benjamin Nielsen & Erik Kristensen

LinkedIn