Et under, et mirakel og et dilemma – ferskvand gennem 30 år

dviklingen i vand- og naturkvalitet i de ferske vande gennem de seneste 30 år har altovervejende været positiv. En ihærdig indsats for at nedbringe vandløbenes forurening med organisk stof og forbedre det fysiske miljø har virkeligt båret frugt og skabt markante fremgange for smådyr, ørreder og laks. Lyset og vandplanterne er også vendt tilbage til mange søer pga. reduceret næringstilførsel. Fremgangen skyldes forbedret spildevandsrensning og indgreb over for landbrugsforurening i tre vandmiljøplaner. Udviklingen viser, at overordnet økologisk forståelse, operationelle planer og langsigtet politisk opbakning er den farbare vej mod fortsatte fremskridt for naturen i ferskvand. Det er tillige opskriften på at vende de fortsatte tilbagegange for naturen i kystvande og på landjorden.

Forfattere: Kaj Sand-Jensen, Lars BaastrupSpohr, Lars Lønsmann Iversen & Jos Kielgast

LinkedIn