Afstrømning i små vandløb om 100 år?

I denne artikel anvender vi en hydrologisk model til at analysere, hvordan den årlige og sæsonmæssige afstrømning vil ændre sig i de meget sårbare små vandløb som konsekvens af klimaforandringer. I modellen anvendes data fra en klimamodel (Hirham), som udarbejder prognoser for ændringer i nedbør, temperatur og fordampning i henhold til et såkaldt A2-scenarie, der indebærer en fordobling af atmosfærens CO2 -indhold.

Forfattere: Kristina Møberg Hansen, Brian Kronvang og Annette Guldberg

LinkedIn