Vandløbskursus på litauisk – på vej mod nye tider

Danmarks Miljøundersøgelser’s afdeling for Ferskvandsøkologi arrangerede i maj 2004 et træningsprogram for ansatte ved de litauiske miljømyndigheder og forskningsinstitutioner i forbindelse med projektet – Vandrammedirektivet og vandløb i Litauen – implementering af VRD 2006 deadlines. Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI) og Dansk Habitatkvalitetsindeks (DHQI) blev demonstreret og øvet i felten og resultaterne blev efterfølgende oparbejdet i laboratoriet og evalueret i plenum.

Forfattere: Kristiina Mardi, Nikolai Friberg, Jens Skriver, Brian Kronvang og Vaida Olsauskyte

LinkedIn